Logo dla firmy

Profesjonalne logo firmy powinno być: Łatwe – zasada jest banalna – im mniej tym nie gorzej, sporo firm jednak do niej się nie wykorzystuje; Dopasowane do charakteru działalności firmy – znak graficzny ma nawiązywać do misji i wizji firmy, jednak pamiętając o dążeniu do minimalizmu;

Uniwersalne – powinno uwzględniać możliwość jego powielania na różnorakich materiałach, projekty logo powinny zostać wykonane w programie graficznym z zapisem wektorowym, by móc je skalować w dowolnej wielkości; warto zwrócić uwagę na jego wygląd na tle różnych kolorów; by uniknąć wpadek graficzny projekt logo powinien być przygotowany, oprócz standardowego wersji czarno-białej i achromatycznej, tak ażeby potem nie było problemów z wykorzystywaniem (polecana strona: http://www.logo-firmy.net.pl); Ponadczasowe – umożliwia to na lepszą identyfikację wizualną firmy, nie powinno ulegać trendom i nie należy go podmieniać, a jeżeli już już to ograniczyć się do drobnych, kosmetycznych przeróbek, zachowując fundament znaku graficznego; Mające jasny, czytelny przekaz – powinno być jak najbardziej ogólne, powinno się ograniczyć stosowanie niepotrzebnych ozdobników, nie warto upychać w logo rozbudowanych ilustracji, gdyż mogłoby to zakłócić jego przekaz i wprowadzić chaos; Zapamiętywalne – im łatwiejsze logo tym bardziej zapamiętywalne, proste symbole zwykle łatwiej się kojarzą. By całkiem dobrze zrozumieć sens tych zasad warto spojrzeć na logo znanych światowych firm, jak przykładowo. logo Coca-Cola, Adidas, IKEA czy Apple. Loga te istnieją od lat, są klasykami, nie zmieniają się z roku na rok i pod wpływem trendów. Są łatwo kojarzone i takie także powinno być logo naszej firmy.

Więcej informacji na stronie: http://www.logo-firmy.eu